OHJELMA / PROGRAM

PERJANTAI, 27.7.

11.00–20.00 Ilmoittautuminen

11.30–14.00 Lounas

12.15–15.30 Oppitunnit

16.00–17.30 Ivanin ja Saran tunti kaikille tasoille

17.30–19.00 Iltapala

18.30–20.30 Sauna

21.00–02.00 Milonga, DJ Ville Hiltula

FRIDAY, 27.7.

11.00–20.00 Registration

11.30–14.00 Lunch

12.15–15.30 Workshops

16.00–17.30 Ivan's and Sara's workshop for all levels

17.30–19.00 Supper

18.30–20.30 Sauna

21.00–02.00 Milonga, DJ Ville Hiltula

LAUANTAI, 28.7.

09.45–10.15 Venyttely

08.00–10.00 Aamiainen

10.00–17.00 Ilmoittautuminen

10.30–13.45 Oppitunnit

12.30–19.00 Päivämilonga, DJ Reijo Pekkala

13.30–15.00 Lounas

14.45–18.00 Oppitunnit

17.30–19.00 Iltapala

18.30–20.30 Sauna

21.00–04.00 Milonga, DJ Cumhur Dilek

SATURDAY, 28.7.

09.45–10.15 Stretching

08.00–10.00 Breakfast

10.00–17.00 Registration

10.30–13.45 Workshops

12.30–19.00 Day Milonga, DJ Reijo Pekkala

13.30–15.00 Lunch

14.45–18.00 Workshops

17.30–19.00 Supper

18.30–20.30 Sauna

21.00–04.00 Milonga, DJ Cumhur Dilek

SUNNUNTAI, 29.7.

09.45–10.15 Venyttely

08.00–10.00 Aamiainen

10.30–13.45 Oppitunnit

12.30–17.00 Päivämilonga, DJ Larisa Keinänen 

14.45–15.30 Kiitos opettajille milongan yhteydessä

13.30–14.45 Lounas

15.30–17.00 Oppitunnit

SUNDAY, 29.7.

09.45–10.15 Stretching

08.00–10.00 Breakfast

10.30–13.45 Workshops

12.30–17.00 Day Milonga, DJ Larisa Keinänen

14.45–15.30 Teacher appreciation in the milonga

13.30–14.45 Lunch

15.30–17.00 Workshops