OPETTAJAT / MAESTROS

 

 Arttu Artkoski (Finland) and Carina Quiroga (Argentina) are Argentinean tango dancers and teachers. They use and teach a technique based on natural movement of body that gives everyone the opportunity to develop their own dance and express themselves freely. They dance Argentinean tango combining traditional and new style.

Arttu and Carina met in 2008 in DNI Tango school in Buenos Aires. Arttu was studying tango and Carina among other teachers in DNI helped him to practice and learn the principles of this TTC technique.

They started to teach and perform together in summer of 2010, when Carina went to Finland for the first time. They have been given classes and performances together both in Europe and Argentina. They also perform and teach argentinian folklore dances.

www.tangopiantao.fi

Arttu (FI) ja Carina (AR) ovat argentiinalaisen tangon tanssijoita, opettajia ja koreografeja sekä argentiinalaisen kansantanssin tanssijoita ja opettajia. Arttu on myös tango Dj ja Carinalla on kokemusta nykytanssista ja kehon dramaturgiasta.

“Käytämme tekniikkaa työkaluna kehon ilmaisun vapauteen.” He käyttävät ja opettavat kehon luonnolliseen liikkeeseen perustuvaa tekniikkaa, joka antaa jokaiselle mahdollisuuden kehittää omaa tanssiaan ja ilmaista itseään vapaasti, ja antaa tilaa myös parin tanssille. Opetuksessaan he käyttävät myös roolin vaihtoa laajentamaan tanssikäsitystä ja ymmärrystä oman roolin haasteista.

Heidän opetustaan ravitsevat uuden tangon, salonkitangon, canyengen ja näyttämötangon elementit. Heidän tanssinsa on herkullinen yhdistelmä perinteistä argentiinalaista tangoa ja uutta tyyliä.

Arttu on tanssinut tangoa 15 vuotta ja Carina yli 25 vuotta. Vuodesta 2010 lähtien he ovat tanssineet ja opettaneet yhdessä Argentiinassa, Suomessa ja muissa maissa.

www.tangopiantao.fi

PASI & MARIA

 

Pasi ja Maria Laurén ovat taitavia ja lämminsydämisiä argentiinalaisen tangon moniosaajia. He ovat tanssineet argentiinalaista tangoa vuodesta 2000 ja opettaneet yhdessä vuodesta 2005.

Alusta lähtien he ovat olleet kansainvälisesti suuntautuneita ja opettaneet, esiintyneet ja opiskelleet monipuolisesti ympäri maailmaa. He tanssivat ja opettavat argentiinalaisen tangon monia eri tyylejä: tango salon, tango nuevo, showtango ja canyengue. Tanssin lisäksi heidän suuri intohimonsa on tanssinopetuksen kehittäminen. Pasi ja Maria käyttävät opetuksessaan mm. Aleksander-tekniikkaa ja ammentavat inspiraatiota omalta maestroltaan Gustavo Naveiralta sekä uuden sukupolven dynaamisilta huippuopettajilta.

Maria on valmistunut tanssinopettajaksi Oulun Ammattikorkeakoulusta pääaineenaan argentiinalainen tango ja suomalaiset paritanssit. He pitävät yhdessä Arttu Artkosken ja Carina Quirogan kanssa La Fábrica del Tango -tanssikoulua Tampereella. Lisäksi he opettavat ja tanssivat argentiinalaisia kansantansseja.
 
https://lafabricadeltango.fi/


http://pasiymariarealtime.blogspot.com/2016/12/marian-ajatuksia-opettamisesta.html

Pasi and Maria Laurén are skilled, warm-hearted, and versatile argentine tango dancers and teachers. They have danced argentine tango since 2000 and taught together since 2005.

From the beginning, they have been internationally involved and they teach, perform and study the tango diversely around the world. They dance and teach various tango styles: tango salon, tango nuevo, showtango and canyengue. In addition to dancing, their passion is developing the teaching. Pasi and Maria use for example the Aleksander technique in their teaching and find inspiration from their own maestro, Gustavo Naveira, as well as the best dynamic teachers of the new generation.

Maria has graduated as a professional dance teacher from Oulu University of Applied Sciences, mastering in argentine tango and Finnish dances in couples. Together with Arttu Artkoski and Carina Quiroga, they have have the dance school La Fábrica del Tango in Tampere. In addition, they dance and teach argentine folklore dances.


https://lafabricadeltango.fi/


http://pasiymariarealtime.blogspot.com/2016/12/marian-ajatuksia-opettamisesta.html

Nadi&Luis2.png

LUIS & NADIA

 

Luis Àngel Rojas on argentiinalaisen tangon ja kansantanssin tanssija ja DJ. Hän aloitti tanssimisen hyvin nuorena ja on koko ammatillisen uransa ajan halunnut kasvaa ja kehittyä sekä opettajana että tanssijana. Hänen opettajinaan on ollut Buenos Airesin tärkeimpiä maestroja.  Luis voitti "Tango de Pista" sarjan karsinnat vuonna 2016 Mendozan virallisissa Maailman tango kilpailuissa. Vuosina 2016 ja 2018 hän oli semifinalisti Buenos AiresissaTango World Cup kilpailuissa. Viimeiset kolme vuotta Luis on ollut kiertueilla vieden tanssinsa ja musiikkinsa eri kaupunkeihin ympäri maailmaa. Nykyään hän asuu Tampereella.

Nadia Tapia aloitti tanssimisen vuonna 2007 Temucossa, Chilessä. Ammatiltaan hän on juristi ja vuonna 2009 hän muutti Buenos Airesiin jatkaakseen lakiopintoja ja ollakseen lähempänä Tangon syntysijoja. Nadia on opettanut Tangoa sekä Chilessä että Suomessa, missä hän nykyään asuu ja opettaa säännöllisiä viikkotunteja. Hän tanssii sekä viejänä että seuraajana ja pystyy opettamaan kumpaakin roolia. Hän pyrkii jatkuvasti täydentämään tangon taitojaan harrastamalla säännöllisesti muitakin kehon liikkeeseen keskittyviä lajeja kuten pilatesta, joogaa ja gyrokinesistä.

Nadia ja Luis aloittivat yhteistyönsä elokuussa 2020 kun he opettivat yhdessä viikonloppukurssin Helsingissä. Siitä lähtien he ovat kehittäneet yhteistyötään opettamalla tunteja yhdessä sekä esiintymällä Helsingissä. Yhteistä heille on into ja rakkaus tähän tanssiin sekä visio kehon liiketekniikan tärkeydestä heidän tanssinopetuksessaan.

Luis Ángel Rojas is a dancer and DJ of Argentine tango and folklore. He started dancing at a very young age and has dedicated his professional life to studying and growing as a teacher and dancer. He has had as teachers important Argentine tango dancers from the city of Buenos Aires. He was champion in the category "Tango de Pista" of the official preliminary of the Tango World Cup in Mendoza in 2016, also a semifinalist of the 2016 and 2018 edition of the Tango World Cup in the city of Busnos Aires. For three years he has been on tours taking his dance and music to different cities around the world. Luis is currently based in Tampere, Finland.

 

Nadia began dancing tango in 2007, in Temuco, Chile. A lawyer by profession, two years after starting dancing, she moved to Buenos Aires to pursue masters’ degree studies and be closer to the tango epicentre of the world. She has taught in Chile and Finland, where she currently resides and teaches regular lessons. She is able to both lead and follow and teach both roles. She has sought to complement her tango skills with the regular practice of other disciplines that focus on body movement, such as pilates, yoga and gyrokinesis.

 

Nadia and Luis started working together in August 2020 when they taught workshops in Helsinki. Since then, they have started to develop a partnership, giving lessons together and performing in October 2020 in Helsinki. Both share their passion and love for the dance and their vision on the importance of body mechanics in their dance teaching.

ARI & SEITA

 

Ari Sirén on tanssinut argentiinalaista tangoa vuodesta 1999. Säännöllisen opetustyön hän on aloittanut 2008 ja on opettanut mm. Suomen kansainvälisellä Tango Frostbite -festivaalilla. Kiinnostus ja into oman tanssin kehittämiseen on aktiivista ja tangofestivaalit ympäri maailman ja niiden monipuolinen opetustarjonta kuuluvat jokavuotiseen ohjelmaan.

Seita Keloluoto on tanssinut argentiinalaista tangoa vuodesta 2008 ja siitä lähtien hän on panostanut lajin harjoitteluun tiiviisti. Opetustyötä hän on tehnyt vuodesta 2011. Myös Seitan tangonopiskeluun kuuluvat kansainväliset tangofestivaalit vuosittain sekä sosiaalinen tanssiminen.

Ari ja Seita ovat opettaneet yhdessä kymmenen vuotta, kahtena vuonna myös Amigos del Tangon järjestämällä kesäleirillä. Heidät on kutsuttu vuosittain Helsingissä tapahtuvan viikko-opetuksen lisäksi muualle Suomeen opettamaan. He tanssivat ja opettavat argentiinalaista tangoa dynaamisin maustein ja painottavat hyvää tekniikkaa, kontaktia ja parinvälistä kommunikaatiota unohtamatta musikaalisuutta ja tanssin iloa. Arin ja Seitan tavoitteena on antaa jokaiselle tanssijalle hyvä pohja, jolla kukin voi luoda oman tulkintansa argentiinalaiseen tangoon.

facebook.com/ariyseita

Ari Sirén has been dancing Argentine Tango since 1999. He started teaching regularly in 2008 and has for instance been teaching at International Finnish Tango Festival Frostbite. He is keen on developing his own dance and travels around the world participating in various workshops at international Tango Festivals.

Seita Keloluoto has been dancing tango since 2008 and ever since has immersed herself in practising the dance. She started teaching tango in 2011. She too studies tango at international festivals and dances socially also.

Ari and Seita have been teaching together for ten years now, twice in Amigos del Tango’s Summer Tango Camp. They have weekly classes in Helsinki and in addition to that they have been invited to teach in other parts of Finland. In their dance and teaching they emphasize dynamics, good technique, contact and communication between the couple as well as musicality and the joy of dance. Their aim is to give the students solid basis in their dance, so that they will be able to create their own interpretation of the dance.

facebook.com/ariyseita

Arttu y Carina pose4.jpg

ARTTU & CARINA

TIMO & MARJO

Marjo Kiukaanniemi ja Timo Hakkarainen ovat tanssineet argentiinalaista tangoa yhdessä 10 vuotta. He opettavat tangoa pohjoisella, positiivisella otteella ja suurella sydämellä.

Pari luottaa luonnolliseen kehon käyttöön, musikaalisuuteen ja tangon rakenteen ymmärtämiseen. Lisäksi he etsivät jatkuvasti tapoja rohkaista oppilaitaan (sekä itseään) luottamaan kehonsa älykkyyteen ja intentioon liiallisen analysoinnin sijasta, joka on toisinaan läsnä länsimaisissa kulttuureissa. Marjon ja Timon tuntien on sanottu olevan hyvin suunniteltuja, rytmiltään loistavia ja vieläpä hauskojakin.

Marjo ja Timo ovat myös Tangoteatteri Kiutan taiteellisia johtajia, koreografeja ja tanssijoita. Kiutan teoksissa argentiinalainen tango yhdistyy teatteriin ja epätavallisiin aiheisiin, ja niitä on esitetty 11 eri maassa.

www.tangokiuta.com

Marjo Kiukaanniemi and Timo Hakkarainen have danced the argentine tango together for 10 years. They teach tango with a northern, positive touch and a big heart.

In their teaching, the couple relies on natural posture, musicality, and understanding the structure of tango. Further, they are constantly looking for ways to encourage their students (and themselves) to trust their intention and body intelligence instead of mind-blocking analysis sometimes present in western, organized cultures. Marjo and Timo's classes have been said to be well planned with a good rhythm - and they're fun, too!

Marjo and Timo are also the artistic directors, coreographers and dancers of Tangotheatre Kiuta. In Kiuta's performances, argentine tango is joined together with physical theatre and unusual topics for tango, and they've been performed in 11 countries.

www.tangokiuta.com