OPETTAJAT / MAESTROS

 

Guillermo Torrens and Alexandra Wood are both trained dancers. They dance together traditional argentine tango and show tango, they perform  internationally and teach, covering all aspects. Their tango school,  called Tango-sense, is located in London.

The couple first starred dancing together in the West End hit, Midnight Tango! They have danced on ITV's This Morning and BBC2 Classic Brit Awards, and they have choreographed for Strictly Come Dancing. They travel world-wide, teaching and performing, and they are currently touring in between classes for the UK show 'Tango Motion' with Tango Siempre.

They are friendly, committed and passionate dance professionals.

www.tango-sense.com

Guillermo Torrens ja Alexandra Wood ovat molemmat koulutettuja tanssijoita. He tanssivat yhdessä perinteistä argentiinalaista tangoa sekä showtangoa, esiintyen kansainvälisesti ja opettaen tangoa kokonaisvaltaisesti. Heidän Tango-sense-tangokoulunsa sijaitsee Lontoossa.

Pari on esiintynyt yhdessä West End -menestysshowssa, Midnight Tangossa, ITV:n This Morning -ohjelmassa sekä BBC2:n Classic Brit Awardsissa, ja toimineet Strictly Come Dancing -koreograafikkoina. He opettavat ja esiintyvät maailmanlaajuisesti, ja tällä hetkellä kiertävät tanssituntien pidon lomassa brittishow Tango Motionissa Tango Siempre -orkesterin kanssa.

He ovat ystävällisiä, sitoutuneita ja intohimoisia tanssin ammattilaisia.

www.tango-sense.com

 

Pasi ja Maria Laurén ovat taitavia ja lämminsydämisiä argentiinalaisen tangon moniosaajia. He ovat tanssineet argentiinalaista tangoa vuodesta 2000 ja opettaneet yhdessä vuodesta 2005.

Alusta lähtien he ovat olleet kansainvälisesti suuntautuneita ja opettaneet, esiintyneet ja opiskelleet monipuolisesti ympäri maailmaa. He tanssivat ja opettavat argentiinalaisen tangon monia eri tyylejä: tango salon, tango nuevo, showtango ja canyengue. Tanssin lisäksi heidän suuri intohimonsa on tanssinopetuksen kehittäminen. Pasi ja Maria käyttävät opetuksessaan mm. Aleksander-tekniikkaa ja ammentavat inspiraatiota omalta maestroltaan Gustavo Naveiralta sekä uuden sukupolven dynaamisilta huippuopettajilta.

Maria on valmistunut tanssinopettajaksi Oulun Ammattikorkeakoulusta pääaineenaan argentiinalainen tango ja suomalaiset paritanssit. He pitävät yhdessä Arttu Artkosken ja Carina Quirogan kanssa La Fábrica del Tango -tanssikoulua Tampereella. Lisäksi he opettavat ja tanssivat argentiinalaisia kansantansseja.
 
https://lafabricadeltango.fi/


http://pasiymariarealtime.blogspot.com/2016/12/marian-ajatuksia-opettamisesta.html

Pasi and Maria Laurén are skilled, warm-hearted, and versatile argentine tango dancers and teachers. They have danced argentine tango since 2000 and taught together since 2005.

From the beginning, they have been internationally involved and they teach, perform and study the tango diversely around the world. They dance and teach various tango styles: tango salon, tango nuevo, showtango and canyengue. In addition to dancing, their passion is developing the teaching. Pasi and Maria use for example the Aleksander technique in their teaching and find inspiration from their own maestro, Gustavo Naveira, as well as the best dynamic teachers of the new generation.

Maria has graduated as a professional dance teacher from Oulu University of Applied Sciences, mastering in argentine tango and Finnish dances in couples. Together with Arttu Artkoski and Carina Quiroga, they have have the dance school La Fábrica del Tango in Tampere. In addition, they dance and teach argentine folklore dances.


https://lafabricadeltango.fi/


http://pasiymariarealtime.blogspot.com/2016/12/marian-ajatuksia-opettamisesta.html

 

Nadia Tapia ja Daniel Valenzuela ovat opettaneet tangoa Suomessa vuodesta 2014, pääasiassa Helsingissä. Heidän opetustyylinsä painottaa parin välistä yhteyttä sekä musikaalisuutta.

Nadia aloitti tanssin vuonna 2007 Temucossa Chilessä ja Daniel vuonna 2009 Santiagossa Chilessä. Kolmen Buenos Aires -vuoden jälkeen Nadia palasi Chileen vuonna 2013. Sinä vuonna pari tapasi tanssimassa milongassa Takuu Tangossa, joka on perinteinen tangoklubi Santiagossa.

Pari keskittyy sosiaalitanssiin, joten tunnit keskittyvät erityisesti antamaan työkaluja tanssista nauttimiseen milongassa eli tangoillassa. Heidän tavoitteensa onkin saada kaikki oppilaansa rakastumaan tähän kauniiseen tanssiin.

www.nadiaydanieltango.com

Nadia Tapia and Daniel Valenzuela have been teaching tango since 2014 in Finland, mainly Helsinki. Their teaching style gives main importance to connection in the couple and musicality.

Nadia started dancing in 2007 in Temuco, Chile, and Daniel in 2009 in Santiago, Chile. After living in Buenos Aires for three years, Nadia returned to Chile in 2013. That year they met dancing in a milonga in Takuu Tango, a traditional tango club in Santiago.

The couple's focus is in social dance, so the lessons are specially directed to teach you the main tools to enjoy dancing in a milonga (tango party). Their aim is to make their students fall in love with this beautiful dance.

www.nadiaydanieltango.com

 

Ari Sirén on tanssinut argentiinalaista tangoa vuodesta 1999. Säännöllisen opetustyön hän on aloittanut 2008 ja on opettanut mm. Suomen kansainvälisellä Tango Frostbite -festivaalilla. Kiinnostus ja into oman tanssin kehittämiseen on aktiivista ja tangofestivaalit ympäri maailman ja niiden monipuolinen opetustarjonta kuuluvat jokavuotiseen ohjelmaan.

Seita Keloluoto on tanssinut argentiinalaista tangoa vuodesta 2008 ja siitä lähtien hän on panostanut lajin harjoitteluun tiiviisti. Opetustyötä hän on tehnyt vuodesta 2011. Myös Seitan tangonopiskeluun kuuluvat kansainväliset tangofestivaalit vuosittain sekä sosiaalinen tanssiminen.

Ari ja Seita ovat opettaneet yhdessä kuusi vuotta, kahtena vuonna myös Amigos del Tangon järjestämällä kesäleirillä. Heidät on kutsuttu vuosittain Helsingissä tapahtuvan viikko-opetuksen lisäksi muualle Suomeen opettamaan. He tanssivat ja opettavat argentiinalaista tangoa dynaamisin maustein ja painottavat hyvää tekniikkaa, kontaktia ja parinvälistä kommunikaatiota unohtamatta musikaalisuutta ja tanssin iloa. Arin ja Seitan tavoitteena on antaa jokaiselle tanssijalle hyvä pohja, jolla kukin voi luoda oman tulkintansa argentiinalaiseen tangoon.

facebook.com/ariyseita

Ari Sirén has been dancing Argentine Tango since 1999. He started teaching regularly in 2008 and has for instance been teaching at International Finnish Tango Festival Frostbite. He is keen on developing his own dance and travels around the world participating in various workshops at international Tango Festivals.

Seita Keloluoto has been dancing tango since 2008 and ever since has immersed herself in practising the dance. She started teaching tango in 2011. She too studies tango at international festivals and dances socially also.

Ari and Seita have been teaching together for six years now, twice in Amigos del Tango’s Summer Tango Camp. They have weekly classes in Helsinki and in addition to that they have been invited to teach in other parts of Finland. In their dance and teaching they emphasize dynamics, good technique, contact and communication between the couple as well as musicality and the joy of dance. Their aim is to give the students solid basis in their dance, so that they will be able to create their own interpretation of the dance.

facebook.com/ariyseita

Marjo Kiukaanniemi ja Timo Hakkarainen ovat tanssineet argentiinalaista tangoa yhdessä 10 vuotta. He opettavat tangoa pohjoisella, positiivisella otteella ja suurella sydämellä.

Pari luottaa luonnolliseen kehon käyttöön, musikaalisuuteen ja tangon rakenteen ymmärtämiseen. Lisäksi he etsivät jatkuvasti tapoja rohkaista oppilaitaan (sekä itseään) luottamaan kehonsa älykkyyteen ja intentioon liiallisen analysoinnin sijasta, joka on toisinaan läsnä länsimaisissa kulttuureissa. Marjon ja Timon tuntien on sanottu olevan hyvin suunniteltuja, rytmiltään loistavia ja vieläpä hauskojakin.

Marjo ja Timo ovat myös Tangoteatteri Kiutan taiteellisia johtajia, koreografeja ja tanssijoita. Kiutan teoksissa argentiinalainen tango yhdistyy teatteriin ja epätavallisiin aiheisiin, ja niitä on esitetty 11 eri maassa.

www.tangokiuta.com

Marjo Kiukaanniemi and Timo Hakkarainen have danced the argentine tango together for 10 years. They teach tango with a northern, positive touch and a big heart.

In their teaching, the couple relies on natural posture, musicality, and understanding the structure of tango. Further, they are constantly looking for ways to encourage their students (and themselves) to trust their intention and body intelligence instead of mind-blocking analysis sometimes present in western, organized cultures. Marjo and Timo's classes have been said to be well planned with a good rhythm - and they're fun, too!

Marjo and Timo are also the artistic directors, coreographers and dancers of Tangotheatre Kiuta. In Kiuta's performances, argentine tango is joined together with physical theatre and unusual topics for tango, and they've been performed in 11 countries.

www.tangokiuta.com

 

Kesäleiri | Summer Tango Camp

2021 | Järvenpään seurakuntaopisto

lAmigos del Tango ry. kesaleiri@tango.fi

Leiri järjestetään yhteistyössä Järvenpään seurakuntaopiston kanssa