Kesäleiri | Summer Tango Camp

2.-4.8.2019 | Järvenpään seurakuntaopisto

lAmigos del Tango ry. kesaleiri@tango.fi

Leiri järjestetään yhteistyössä Järvenpään seurakuntaopiston kanssa 

OPETTAJAT / MAESTROS

 

Somer and Jessica are internationally renowned couple that has been working together since 2013. During these years they have been invited to teach and perform to prestigious festivals and workshops in Argentina, Brasil, Turkey, USA, Canada, India, Finland and Latvia.

Somer got immersed with tango since 2003 by sharing his life between Chicago and Buenos Aires. An accomplished performer and instructor of tango, he makes the dance seem simple and sophisticated at the same time. The elegance and weightlessness of his movements are easy to take for granted, because there is nothing artificial or forced about them. Somer has been invited to teach and perform with Cecilia Gonzalez in CITA in Buenos Aires between 2009–2012 which is one of the most prestigious festivals in the world.

Jessica’s background is 15 years ballroom on international competitive level and 15 years of dance teaching experience. Now she is fully committed to Argentine Tango.

facebook.com/jessicaandsomer

Somer ja Jessica ovat kansainvälisesti tunnettu pari, joka on työskennellyt yhdessä vuodesta 2013. Näiden vuosien aikana he ovat opettaneet ja esiintyneet maineikkailla festivaaleilla Argentiinassa, Brasiliassa, Turkissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Intiassa, Suomessa ja Latviassa.

Somer on uppoutunut tangoon vuodesta 2003 lähtien, viettäen aikaansa vuoroin Chicagossa ja vuoroin Buenos Airesissa. Hän on kokenut tango-opettaja ja esiintyjä, joka saa tanssin näyttämään samalla kertaa yksinkertaiselta ja hienostuneelta. Hänen tanssinsa on eleganttia ja vaivatonta, koska siinä ei ole mitään teennäistä tai pakotettua. Somer esiintyi 2009–2012 yhdessä Cecilia Gonzalesin kanssa yhdellä maailman tunnetuimmista tangofestivaaleista, CITA:ssa, Buenos Airesissa.

Jessica on taustaltaan kilpatanssija, ja hän on kilpaillut siinä kansainvälisellä tasolla 15 vuotta. Hänellä on myös kokemusta tanssin opettamisesta 15 vuoden ajalta. Tällä hetkellä hän keskittyy täysin argentiinalaiseen tangoon.

facebook.com/jessicaandsomer

 

Monipuolinen tanssija Emilio Cornejo syntyi Saltassa muusikoiden ja tanssijoiden sukuun. Hän alkoi opetella argentiinalaisia kansantansseja ollessaan vasta viisivuotias. Vuonna 1998 hän perusti oman tanssikoulun. Vuodesta 1999 Emilio on esiintynyt, opettanut ja tuomaroinut kansantanssikilpailuja Argentiinassa ja latinalaisessa Amerikassa. 

Vuosien mittaan hän on jatkuvasti ja monipuolisesti kehittänyt taitojaan nykytanssissa, modernissa jazztanssissa, flamencossa ja tangossa. Vuonna 2008 Emilio Cornejo muutti Italiaan ja toimii nykyisin argentiinalaisen kulttuurin lähettiläänä Euroopassa ja koko maailmassa. Hän on saanut useita palkintoja tanssikilpailuissa ja on työskennellyt erinäisten tanssiryhmien kanssa.

 

Tällä hetkellä Suomeen asettunut Emilio tulee kesäleirille opettamaan tangoa yhdessä argentiinalaisen tanssijan Sofia Victorian kanssa. Sofia tanssii tangon lisäksi mm. argentiinalaisia kansantansseja, jazztanssia ja toimii pilatesohjaajana. Sofia on esiintynyt sekä Buenos Airesissa että Euroopassa useiden eri tanssiryhmien kanssa.

facebook.com/emilio.cornejo

facebook.com/sofia.victoria


 

Versatile dancer Emilio Cornejo was born in Salta to a family of musicians and dancers. He began his training in Argentinean folk dances when he was just five years old. He was immediately attracted by malambo, a typical "gaucho" dance that allowed him to express his dexterity, strength and personality. He founded his own dance school of folklore in 1998. 

Since 1999, Emilio has been performing, giving seminars and judging folklore competitions throughout Argentina and Latin America. Over the years he has continued to develop his wide-ranging skills and improve his technique in contemporary dance, modern jazz, flamenco and tango. He moved to Italy in 2008 and is now spreading Argentine culture in Europe and worldwide. Emilio has been granted numerous awards in dance competitions and he has worked with several dance companies.

 

Emilio, who is currently based in Finland, will give workshops on tango at Summer Tango Camp with Sofia Victoria, an argentinian tango dancer, who also dances folklore and jazz and gives pilates classes. Sofia has performed in numerous tango shows in Buenos Aires and in Europe. 

 

facebook.com/emilio.cornejo

facebook.com/sofia.victoria

 

Heidän tärkein tavoitteensa on tarjota oppilaille työkaluja milongassa tanssimiseen. Opetuksessa päähuomio on parin välisessä yhteydessä ja musiikin ymmärtämisessä. Heidät tunnetaan siitä, että heidän tunneillaan on avoin ja mukava tunnelma ja oppilaita rohkaistaankin olemaan aktiivisia, kommentoimaan ja esittämään kysymyksiä opeteltavista aiheista.

Nadia aloitti tanssimisen vuonna 2007 Temucossa Chilessä Rolando Valdivian johdolla. Hän asui 2009-2012 Buenos Airesissa, missä hänellä oli tilaisuus oppia monien eri opettajien johdolla. Vuonna 2013 hän opetti Takuu Tangossa Santiagossa Chilessä. Daniel aloitti tanssimisen vuonna 2009 Santiagossa Chilessä, mistä hän vieraili Buenos Airesissa hiomassa tanssitaitojaan.

Nadia ja Daniel ovat opettaneet tangoa Suomessa vuodesta 2014, antaen säännöllisesti opetusta alkeis- ja keskitasolla. He ovat toimineet kutsuttuina opettajina eri puolilla Suomea, esimerkiksi Kuopiossa, Turussa, Tampereella ja Porissa. He toimivat alkeisryhmän opettajana kesäleirillä vuosina 2015-2017 sekä Kesäyliopistossa vuodesta 2015.

 

facebook.com/nadiaydanieltango

Their main objective in the lessons is to provide the students with tools to enjoy dancing socially in a milonga. To achieve that they give main importance to the connection in the couple and to the understanding of the musicality. They are known for creating an open and welcoming environment in the lessons, where the students are encouraged to be active learners, asking and commenting about the topics being taught.

Nadia started dancing in 2007, in Temuco, Chile with Rolando Valdivia. From 2009 until 2012 she lived in Buenos Aires, where she had the chance to learn from different masters. In 2013, she lived in Chile, were she taught in Takuu Tango in Santiago. Daniel started dancing in 2009 in Santiago, Chile. From there he traveled to Buenos Aires in different opportunities to improve his dancing.

Nadia and Daniel have been teaching tango together in Finland since 2014, where they have held regular lessons for beginners and intermediate level. They have been invited to teach in different cities throughout the country, such as Kuopio, Turku, Tampere and Pori. They have given seminars for beginners at the Summer Camp (Kesäleiri) from 2015- 2017 and at the Summer University (Kesäyliopisto) in from 2015 to present.
 

facebook.com/nadiaydanieltango

 

Ari Sirén on tanssinut argentiinalaista tangoa vuodesta 1999. Säännöllisen opetustyön hän on aloittanut 2008 ja on opettanut mm. Suomen kansainvälisellä Tango Frostbite -festivaalilla. Kiinnostus ja into oman tanssin kehittämiseen on aktiivista ja tangofestivaalit ympäri maailman ja niiden monipuolinen opetustarjonta kuuluvat jokavuotiseen ohjelmaan.

Seita Keloluoto on tanssinut argentiinalaista tangoa vuodesta 2008 ja siitä lähtien hän on panostanut lajin harjoitteluun tiiviisti. Opetustyötä hän on tehnyt vuodesta 2011. Myös Seitan tangonopiskeluun kuuluvat kansainväliset tangofestivaalit vuosittain sekä sosiaalinen tanssiminen.

Ari ja Seita ovat opettaneet yhdessä kuusi vuotta, kahtena vuonna myös Amigos del Tangon järjestämällä kesäleirillä. Heidät on kutsuttu vuosittain Helsingissä tapahtuvan viikko-opetuksen lisäksi muualle Suomeen opettamaan. He tanssivat ja opettavat argentiinalaista tangoa dynaamisin maustein ja painottavat hyvää tekniikkaa, kontaktia ja parinvälistä kommunikaatiota unohtamatta musikaalisuutta ja tanssin iloa. Arin ja Seitan tavoitteena on antaa jokaiselle tanssijalle hyvä pohja, jolla kukin voi luoda oman tulkintansa argentiinalaiseen tangoon.

facebook.com/ariyseita

Ari Sirén has been dancing Argentine Tango since 1999. He started teaching regularly in 2008 and has for instance been teaching at International Finnish Tango Festival Frostbite. He is keen on developing his own dance and travels around the world participating in various workshops at international Tango Festivals.

Seita has been dancing tango since 2008 and ever since has immersed herself in practising the dance. She started teaching tango in 2011. She too studies tango at international festivals and dances socially also.

Ari and Seita have been teaching together for six years now, twice in Amigos del Tango’s Summer Tango Camp. They have weekly classes in Helsinki and in addition to that they have been invited to teach in other parts of Finland. In their dance and teaching they emphasize dynamics, good technique, contact and communication between the couple as well as musicality and the joy of dance. Their aim is to give the students solid basis in their dance, so that they will be able to create their own interpretation of the dance.

facebook.com/ariyseita