TUNNIT / WORKSHOPS

Oppitunteja on neljällä tasolla alkeista edistyneisiin. Alkeistasolle voi ilmoittautua yksin, muille tasoille ilmoittaudutaan pareittain. Ennakkoilmoittautuminen on päättynyt. Milongalippuja ja tuntipaketteja voi lunastaa paikan päällä tapahtuman aikana.

Alkeiskurssi

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat opetella argentiinalaista tangoa ensimmäistä kertaa sekä niille, jotka kaipaavat muistin virkistämistä tai perustekniikan omaksumista hyvän tanssipohjan luomiseen. Opettajina alkeiskurssilla on Seita Keloluoto ja Ari Sirén.

 

Tunteja on 5 x 1,5 t ja lisäksi kurssiin sisältyy osallistuminen leiritansseihin. Nimenomaan lauantain päivätanssit ovat osa kurssin harjoitusaikaa.

Kurssilla saadaan hyvä ja vahva perusta tangon tanssimiseen. Kurssille ei tarvita omaa paria, mutta suosittelemme pareittain ilmoittautumista, jotta saadaan viejä-seuraaja-tasapaino kohdalleen.

Muut tasot

Opettajina ovat Jessica Stserbakova & Somer Surgit, Sofia Victoria & Emilio Cornejo sekä Nadia Tapia & Daniel Valenzuela. Jokaisella tasolla on kolme opetuskertaa kunkin opettajaparin kanssa, eli kaiken kaikkiaan 9 x 1,5 t. Oppituntien ajankohdat löytyvät Ohjelma-sivulta. Näille kursseille on ilmoittauduttava parin kanssa. Kurssilaisille on vapaa pääsy leirin milongoihin.

Jatkotaso

Kurssi on tarkoitettu niille, joilla jo on argentiinalaisen tangon perustekniikka ja -liikkeet hallussa.

Jessica ja Somer: Oppitunnit 1–3

Vientitekniikkaa, jatkuva liike ja suunnanvaihdot.

Sofia ja Emilio: Oppitunnit 4–6
1. Erilaisia tapoja tehdä ocho cortado ja sen variaatiot.
2. Tango: Peruskuvioiden rakentaminen ja purkaminen
3. Oikean tanssitavan tunnistaminen ”virheitä” tutkimalla

Nadia ja Daniel: Oppitunnit 7–9
Musikaalisuus: Kurssilla tutkitaan musiikkia syvemmällä tasolla ja opitaan tanssitekniikkaa musiikin tulkitsemiseksi. Teemat ovat: hiljaisuus (ovatko kaikki hiljaiset kohdat samanlaisia?), musiikin rakenne (löydämmekö säännönmukaisuutta kappaleissa?), rytmi (mitkä ovat erilaiset rytmilliset kuviot?) ja melodia (mitkä instrumentit luovat melodian?)

Keskitaso

Tälle kurssille tulevien on oltava jo säännöllisesti argentiinalaista tangoa tanssivia ja heillä on hallussa oma tasapaino. He kuulevat rytmin ja pysyvät jo siinä, mutta myös alkavat jo huomata ja ilmentää tanssissa eri musiikkityylejä. Viejänä osaat odottaa seuraajaa lopettamaan liikkeensä ennenkuin jatkat omaa liikettä ja ymmärrät eron suljetun ja avoimen tanssiotteen välillä. Seuraajana osaat odottaa etkä hätiköi, liikut oman kehon ja tasapainon kannattamana.

Sofia ja Emilio: Oppitunnit 1–3
1. Tango: Sacadojen rajaton maailma miehille ja naisille
2. Valssi: Valssin klassiset kuviot.
3. Tango: Kuinka tanssia D’Arienzon, rytmin kuninkaan, musiikkiin

Nadia ja Daniel: Oppitunnit 4–6
Milongassa tanssiminen. Tällä kurssilla kehitämme täydellä tanssilattialla tanssimisen taitoa. Opimme sopeuttamaan tuttuja liikkeitä pieneen tilaan. Opimme kuinka pienentää ja lyhentää liikettä, mutta myös kuinka avata sille tilaa. Opettelemme myös muiden tanssiparien huomioimista lattialla.

Jessica ja Somer: Oppitunnit 7–9

Samojen liikkeiden vieminen lineaarisina tai pyörivinä.

Edistyneet

Kurssilaisten on oltava kokeneita argentiinalaisen tangon tanssijoita, hallittava vaivatta perustekniikka ja oma sekä parin yhteinen tasapaino sekä vaativammat tangon elementit. He osaavat tulkita erilaisia musiikkityylejä erilaisten tanssitekniikoiden avulla. Milongoissa tanssiminen erilaisten tanssiparien kanssa sujuu jo mukavasti.

Nadia ja Daniel: Oppitunnit 1–3

Parin yhteys: askel vientiä ja seuraamista edemmäs, tanssiminen dialogina, jossa vienti on ehdotus ja molemmat tanssijat seuraavat toisiaan. Miten tunnemme tanssiotteessa mitä tanssiparin kehossa tapahtuu ja annamme dialogin synnyttämiseksi seuraajalle tilaa.

Jessica ja Somer: Oppitunnit 4–6
Akseli, kehonpaino ja painovaihto erilaisissa liikkeissä (planeot, volcadat, colgadat)

Sofia ja Emilio: Oppitunnit 7–9
1. Tango: ”Giron” moottorin löytäminen
2. Valssi: Eri tyylisiä ”Encandemientoja”
3. Milonga: Milonga traspie: tuplatempovariaatioita. Kuinka muunnella milonga-askelia.

Leiri järjestetään tänä vuonna yhteistyössä Järvenpään seurakuntaopiston kanssa. 

Alennusta Amigos del Tangon jäsenille

Amigos del Tangon jäsenet saavat 25 euron alennuksen kurssin hinnasta. Jos olet maksanut vuoden 2019 jäsenmaksusi, ilmoita jäsenyydestästi ilmoittautumislomakkeella.

Tulkkausmahdollisuus tunneilla

Alkeistasolla opetuskieli on suomi, muilla tasoilla englanti. Jos tarvitset oppitunneilla tulkkausta englannista suomeksi, voit ilmoittaa asiasta ilmoittautumislomakkeella.

There will be lessons at four levels from beginners to advanced level. You may register solo for beginners level, for the other levels you need a dance partner. Pre-registration is now closed. Milonga tickets and course packages will be sold at site.

 

Beginners

This course provides a good strong bases for our Argentine Tango dancing. It is meant not only for total beginners but is also profitable for anyone wanting to get back to Argentine tango after a break, or for anyone wanting to improve their fundamental dance technique. It is useful for anyone who have some experience of tango but have not danced in a Milonga yet.

The course is taught by Seita Keloluoto and Ari Sirén. It includes 5 x 1,5hr instruction and the weekend dances, milongas. Saturday afternoon dance is a good place to practice things learned in the workshops. No need to book with a partner although we strongly recommend it to keep the lead follow balance right.

Other levels

The teachers are Jessica Stserbakova & Somer Surgit, Sofia Victoria & Emilio Cornejo and Nadia Tapia & Daniel Valenzuela. Every level consists of three workshops with each teaching couple, 9 x 1,5 hr all together.  Workshop schedule is on Program-page. You need a dance partner to register for these levels. Course participants will have free entrance to camp milongas.

Improvers

The course is aimed at dancers who already have an understanding and experience of the basic techniques of Argentine Tango including balance and the basic figures.

Jessica and Somer: Workshops 1–3
The technique of opening and closing in the lead (movements with continuation and movements with change of directions).

Sofia and Emilio: Workshops 4–6
1. Different ways of Ocho Cortado and its variations
2. Tango: Basic structures to build and deconstruct
3. Exploring ”mistakes” to recognize the correct way to dance

Nadia and Daniel: Workshops 7–9
Musicality: This course pays attention to the music in a deeper level and it complements that exploration with technical tools to interpret the music. The main concepts guiding this exploration are: Silences (are all silences the same?), music structure (can we find regularities within the songs?), rhythm (what are the different rhythmical patterns?) and melody (which instruments make the melody?).

Intermediates

This is for people who regularly dance Argentine Tango and who are able to keep their balance. They hear the rhythm of the music and can keep to it, but are also beginning to notice the different musical styles and express them in their dancing. Leaders can wait for the follower to finish their figures before continuing their own movement and understand the difference between closed and open embrace and can use both. Followers are able to wait, support and move their own bodies and hold their balance.

Sofia and Emilio: Workshops 1–3
1. Tango: the infinity world of ”Sacadas”, for men and women.
2 Vals: classic structures of the Vals
3. Tango: how to dance D’Arienzo, The king of the beat

Nadia and Daniel: Workshops 4–6
Dancing in the milonga. This course will have exercises to develop skills required to adapt your dance for very crowded spaces. We will study how to modify familiar movements to adapt them for reduced spaces. how to make smaller and shorter but also how to open space for movement. Finally we will also look at dancing as a couple among other couples, being mindful of others.

Jessica and Somer: Workshops 7–9

The concept of leading same movements in two different ways- linerar and circular.

Advanced

This is for experienced dancers who regularly attend milongas. They have learned the basic techniques and can hold not only their own balance but that of the partnership too. They are comfortable with the more demanding Tango elements. They are able to interpret different musical styles with different dance techniques. They are able and dance comfortably with different partners in milongas.

Nadia and Daniel: Workshops 1–3

Connection in the couple: Beyond leading and following, dancing as a dialogue in which the lead is reconfigured as a proposal and both dancers follow each other. We will be studying using the embrace connection to understand what is going on in the partner’s body and giving spaces to the follower, to create dialogue.

Jessica and Somer: Workshops 4–6
Awarnes of axis, bodyweight and weight shift in different elements (planeos, volcadas, colgadas)

Sofia and Emilio: Workshops 7–9
1. Tango: Discovering the engine of ”Giros”
2. Vals: ”Different types of ”Encandemientos”.
3. Milonga: Milonga traspie: double-time variations. How to vary milonga steps

This year the camp will be organized in co-operation with Järvenpään seurakuntaopisto. 

 

Discount for Amigos del Tango's members

Amigos del Tango's members are entitled to 25 euros discount on the course price. If you have paid your membership fee for the year 2019, please state that you are a member when filling the form. 

Kesäleiri | Summer Tango Camp

2021 | Järvenpään seurakuntaopisto

lAmigos del Tango ry. kesaleiri@tango.fi

Leiri järjestetään yhteistyössä Järvenpään seurakuntaopiston kanssa